Blom Opleidingen


VCA-VOL is geschikt voor leidinggevenden. Iedereen die operationeel leiding geeft binnen de VCA dient een cursus VCA-VOL te hebben gevolgd. Operationele medewerkers dienen de B-VCA te volgen. Voor bedrijven zijn er drie verschillende soorten bedrijfscertificaten.

Er is de VCA één ster voor kleine bedrijven met minder dan 35 medewerkers die werkzaam zijn als onderaannemer, een VCA twee sterren voor grote bedrijven vanaf 35 medewerkers of kleine bedrijven die als hoofdaannemer optreden en VCA-petrochemie, is in wezen hetzelfde is als VCA twee sterren met een aantal extra onderdelen waaraan voldaan moet worden.

Om te voldoen aan het juiste bedrijfscertificaat van uw bedrijf kun je jezelf en je medewerkers aanmelden voor een VCA cursus voor bedrijven. Je kunt bij BLOM opleidingen jouw VCA-VOL maar ook jouw B-VCA cursus volgen.

Haal je VCA certificaat bij Blom Opleidingen

U bepaalt zelf of u een VCA-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben. Ook wanneer uw opdrachtgever geen VCA eist, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf én uw medewerkers.

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Lukt dit niet, dan wordt de geldigheid van uw certificaat opgeschort.

U krijgt dan nog eens drie maanden om orde op zaken te stellen. Lukt ook dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCA-eisen.

Bron: www.blomopleidingen.nl